• Abuzimi psikologjik në familje konsiderohet tani  vepër penale në Skoci

    Abuzimi psikologjik në familje (Skoci) tani e tutje do të konsiderohet si vepër penale. Kjo do të thotë: “sjellje abuzive ndaj partnerit ose ish-partnerit”, duke përdorur fyerje dhe sjellje kontrolluese./transmeton femalista.com Sjellja abuzive  përfshin nënshtrimin, poshtërimin, duke izoluar  partneren  nga miqtë, të afërmit dhe burimet e tjera të mbështetjes; kontrollin ...