Fëmijët mësojnë përmes lojës

Lodrat janë zbavitëse, por lodrat janë gjithashtu vegla që ndihmojnë fëmijët të mësojnë rreth vetes dhe botës rreth e rrotull tyre.

Lojërat ndikojnë në mënyrë kritike për rritjen e shëndetshme dhe zhvillimin e fëmijëve. Ndërsa fëmijët luajnë, ata mësojnë të zgjidhin problemet, të bashkohen me të tjerët dhe të zhvillojnë aftësitë motorike që nevojiten për t’u rritur dhe të mësojnë shprehi sociale nga jeta e përditshme.

Jo vetëm nëpër kopshte dhe shkolla, por loja me fëmijët tjerë përdoret edhe nëpër spitale e kud në ambiente ku ka fëmijë, qoftë si terapi, aoftë si socializim.

Këto janë vetëm disa nga aspekte që fëmijët zhvillohen përmes lojës:

  • Zhvillimi i aftësive fizike.

Aftësitë  motorike zhvillohen kur një fëmijë mëson të arrijë, të kuptojë, zvarritet,të drejtojë, të rritet dhe të balancojë. Aftësi të shkëlqyera motorike zhvillohen kur fëmijët merren me lodra të vogla.

  • Zhvillimi i koncepteve njohëse.

Fëmijët mësojnë të zgjidhin problemet (Çfarë bën kjo? A përshtatet këtu kjo copë e mozaikut etj?) përmes lojës. Fëmijët mësojnë gjithashtu ngjyrat, numrat, madhësitë  dhe format e ndryshme. Ata

I kanë njësoj aftësitë  e kujtesës sa të rriturit, si dhe hapësirën e tyre të vëmendjes. Fëmijët lëvizin drejtë

niveleve më të larta të mendimit ndërsa luajnë në një mjedis më stimulues.

  • Zhvillimi i shkathtësive gjuhësore.

Gjuha zhvillohet kur një fëmijë që luan dhe bashkëvepron me të tjerët. Kjo fillon me prindërit, kur ata bisedojnë  me fëmijët e tyre deri në nivele praktike të tilla si përrallat, tregimet, shfaqjet etj.

  • Zhvillimi i aftësive sociale.

Të mësuarit për të bashkëpunuar, për të negociuar, për t’u kthyer dhe për të luajtur sipas rregullave janë të rëndësishme dhe këto janë aftësi të mësuara në lojërat e hershme. Këto aftësi rriten ndërsa luan fëmija. Si rezultat i lojës , fëmijët mësojnë  rolet dhe rregullat e shoqërisë.

 

Leni nje re