Këto fotografi tregojnë më së miri për përfshirjen e mangët të grave në proceset vendimmarrëse nëpër botë

Pavarësisht të gjitha përpjekjeve për barazi gjinore ndërmjet burrave dhe grave në vendin e punës, ende shumë profesione dominohen nga meshkujt. Duke iu bashkuar këtyre përpjekjeve, revista ndërkombëtare ELLE ka nisur fushatën #MoreWomen (më shumë gra).

Për të nxjerrë në pah pabarazinë gjinore në botën e politikës, ELLE UK ka hequr të gjithë burrat në disa fotografi të politikanëve dhe rezultati nuk është fort i bukur.

“Ne duam të ndryshojmë stereotipin se gratë ‘fusin në gropë’ njera – tjetrën dhe të forcojmë historinë se gratë në pozita të fuqishme vazhdojnë të mbështesin njera – tjetrën pasi kjo është injoruar vazhdimisht”, thuhet në faqen e #MoreWomen. /m.g/

Foto: ELLE UK

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-1 something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-2

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-3

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-4

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-5

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-6

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-7

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-8

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-9

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-10

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-11

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-12

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-13

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-14

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-15

something-disturbing-is-realized-when-men-are-removed-from-these-photos-16

Leni nje re